Σύντομα κοντά σας.

Κάνουμε κάποιες εργασίες στον ιστότοπο και θα επιστρέψουμε σύντομα. Τηλ. 2610 335628, 697 679 6666
Σύντομα κοντά σας με την Νέα Νομοθεσία: https://www.easa.europa.eu/
E-mail: info@patrasdroneacademy.gr